Presentación de servicios en Territorio Nacional

Xestión empresarial

A nosa firma ten como misión a prestación de servizos profesionais a pequenas e medianas empresas no ámbito da xestión económico-financeira e o asesoramento empresarial. Buscando sempre que  os nosos servizos non só contribúan ao cumprimento legal das obrigas das empresas, senón que estas teñan un adecuado control de xestión dos seus negocios que permita que se xere un valor engadido nel. A nosa experiencia como consultores de xestión empresarial, auditores de contas e administradores concursais, nos permite poder prestar servizos sobre practicamente tódalas necesidades que poida ter un Peme na xestión da empresa e no asesoramento empresarial.

CARTA DO FUNDADOR

Dada nuestra trayectoria profesional, estamos acostumbrados a trabajar con empresas con dificultades. Si está interesado en contratar nuestros servicios o necesita más información, no dude en llamarnos. Nuestro equipo queda a su disposición para resolver cualquier duda.

Llamar

Solicita más información.

Contacto

Formulario de contacto