Serveis prestats en funció de les seves necessitats, àmbit nacional

Consultoria de Gestió Empresarial

1. Gestió empresarial i consultoria.

En la consultoria de Gestió d' Empresarial, el servei ha de ser prestat en funció de les necessitats del client, essent molt estrictes en la selecció de serveis que prestem als nostres clients com en els temps i metodologia de Treball. La nostra finalitat és proporcionar un servei de qualitat que satisfaci les necessitats i expectatives  dels nostres clients sobre els treballs encomanats, podent donar serveis d' assessorament empresarial de forma puntual, si així se' ns demana.

 

A continuació els detallem els serveis que estem prestant o que hem prestat en els darrers tres anys, estant oberts a la prestació d' altres serveis específics que ens demanin:

- Gestió i Reestructuració d' empreses en Crisi
- Confecció de Plans de Viabilitat per a diferents objectius
- Preparació de Plans d' Empresa
- Assessorament Estratègic
- Assessorament en l' Organització Administrativa
- Assessorament a la Direcció Financera
- Assessorament en l' Organització comercial
- Anàlisi de Rendibilitats de les Activitats

- Suport a la Gestió del Departament Administratiu-Financer de l' Empresa. Amb cessió del nostre personal si fos necessari
- Confecció de Comptabilitats en les nostres instal·lacions
- Revisió i ajust de la Comptabilitat de l'Empresa
- Preparació de Comptes Anuals i altres Estats Financers
- Preparació de Comptes Anuals Consolidats
- Assessorament Fiscal, Comptable

2. Serveis d'Auditoria de Comptes i Assurance

Dins de l' àmbit de l' Auditoria de Comptes existeixen múltiples i variats tipus d' informes que es poden preparar.

A continuació els detallem els serveis d'Auditoria de Comptes que hem prestat en els últims anys. També estem oberts a l'estudi i prestació dels serveis d'Auditoria de Comptes que se'ns sol·licitin dins dels estipulats en les normes tècniques d'Auditoria:

- Auditoria de Comptes Anuals

- Auditoria d' altres Estats Financers

- Informes Especials i Revisions Limitades

- Procediments Acordats

- Informes de Valoració d' Empreses

 3. Pericial de Caràcter Econòmic

La direcció d' Heroi & Partners té una àmplia experiència en la preparació de dictàmens pericials de caràcter econòmic i en l' exercici de l' Administració concursal, tenint coneixement de primera mà dels problemes que es produeixen en les empreses que estan o tenen necessitat d' estar en concurs de creditors.

 

A continuació els detallem els serveis que prestem en l' àmbit pericial i concursal:

- Preparació de Memòries Econòmiques per a preparació de sol·licituds de concurs de creditors.

- Dictàmens Pericials de caràcter econòmic, per nomenament judicial

- Dictàmens Pericials de caràcter econòmic, de part

Si té qualsevol dubte respecte als serveis oferts, poseu-ho en contacte amb nosaltres i l'atendrem en el menor temps possible.

Descubre más sobre nuestros servicios

 936687304

Contacte